skip to content

Ako si môžeme aktivovať hviezdu Dračia sila (Dragon Virtue Star)

Hviezda Dračia sila pomáha pri zvládaní rôznych životných prekážok, podporuje kariéru, pomáha pri získavaní financií (či už zárobkom alebou formou pôžičky od banky a pod.), vnáša do života bohatstvo (to hmotné aj nehmotné), pomáha rozbehnúť veci, s ktorými sme nevedeli dlho pohnúť a zmierňuje účinky nepriaznivých hviezd, napr. Traja zabijaci (San Sha).

Najbližší vhodný termín na aktiváciu tejto hviezdy je 22.3.2013 o 7.30 hod.

Ako na to?

Pre tento rok Vodného Hada je sa Dračia sila v strednej časti severného sektora, označuje sa ako S2 a je v rozpätí 352,5°- 7,5°na každom kompase.

Na pôdoryse bytu alebo domu si nájdite geometrický stred, to je zvyčajne tzv. srdce domu. Vyznačte si sever a od neho 7,5 °na každú stranu, tieto body spojte so stredom domu a to je sektor S2 (sever 2) pre váš príbytok. Nás bude zaujímať tá časť, ktorá je najbližšie k obvodovej stene.  Teraz si nájdite túto časť v priestore, podľa pôdorysu vidíte, v ktorej miestnosti sa nachádza a ktorá časť steny jej zodpovedá.

Hviezdu aktivujeme činnosťou a zámerom. Na „činnosť“ je vhodná bytová fontánka, ak ju nemáte, tak treba do steny zatĺcť klinček, zavesiť obrázok a pod neho postaviť misku so slanou vodou (s morskou soľou) a miska by mala mať aspoň 30 cm priemer. Zámer je dôležitý, ak ho nemáme, hviezda „nevie, čo má pre vás urobiť“. Takže je vhodné si vopred dobre premyslieť s čím potrebujeme tento rok pomôcť. Ideálne je vizualizovať si výsledok aký chceme, nie myslieť na to čo nemáme a čo je problém. Ak budeme používať na aktiváciu obrázok a slanú vodu, je vhodné, aby obrázok vyjadroval, čo chceme dosiahnuť, ale nie je to podmienka. Môžete použiť akýkoľvek obrázok, ktorý sa vám páči. „Aktivátory“ budú v činnosti len 7 dní, takže nemusíte riešiť, ako to bude vyzerať a či sa budú hodiť do určenej časti vášho bytu. Tiež nemusíte kupovať nový obrázok alebo obraz, môžete si ho „vypožičať“ na ten týždeň z inej miestnosti a potom ho vrátite späť.

 

Postup:

 

1. nájdeme v priestore sektor S2 čo najpresnejšie pri obvodovej stene, najlepšie jeho stred

2. premyslíme si zámer, ideálna je aj meditácia zameraná na zámer

3. pripravíme si „aktivátor“:

a) fontánku alebo

b) obraz, klinček, kladivo a misku s morskou vodou

4. v presný dátum a čas (22.3.2013 o 7.30 hod.) urobíme aktiváciu, t.j. s prosbou a zámerom v mysli zapneme fontánku (variant a) alebo zatlčieme klinček, zavesíme obraz a pod neho postavíme misku so slanou vodou (variant b), opäť so zámerom a prosbou v mysli

5. po 7 dňoch (môže byť aj dlhšie, ale nie menej) poďakujeme a fontánku alebo obraz presťahujeme na svoje „obvyklé“ miesto

 

Pokiaľ ste podnikateľ, dôležitejšie je aktivovať Dračiu silu doma, než vo firme.

 

Ak ste narodení v roku Ovce, tento dátum nie je vhodný pre vás, aktiváciu vykonajte v ďalší vhodný čas a to je 16.4.2013 o 17.30 hod. Tento termín môžu využiť aj ostatní, ktorí nestihli v marci, nie je však vhodný pre narodených v roku Psa.

 

Veľa šťastia :-)