skip to content

Rok Vodného Zajaca 2023 - čo nám prinesie v priestore z pohľadu Feng Šuej?

Solárny kalendár, bežne známy v Číne ako farmársky kalendár alebo kalendára Hsia, je fascinujúcim spôsobom presný systém, ktorý zaznamenáva plynutie času. Pre potreby Feng Šuej a čínskej astrológie BaZi sa používa práve tento kalendár. Podľa neho začal na našom území 4. februára 2023 okolo 3:48 rok Vodného Zajaca Gui Mao  (癸卯).

Starí Číňania pripisovali vplyvu planét veľký význam, najmä 7 hviezdam Veľkého vozu a ich  dvom neviditeľným spoločníkom. Lietajúca hviezda je poetický názov pre premenlivé vplyvy tejto nebeskej čchi prejavujúce sa v priestore. Tak každý deň, mesiac, rok a dvadsaťročie  prevláda iná energo-informačná kvalita čchi v našom životnom priestore. Lietajúca hviezda Feng Šuej sa zaoberá touto kvalitou čchi, jej smerom a tokom v súvislosti s časom. Objasňuje, prečo sa v priebehu času mení naše „šťastie“. Teraz sa pozrieme, aké bude „šťastie“ tento rok v našich príbytkoch v jednotlivých sektoroch. Pôdorys svojho bytu si rozdelíme na 9 rovnakých obdĺžnikov / štvorcov (3 x 3) a podľa magnetického severu určíme severný a ostatné sektory. Tak hneď uvidíme, do ktorého priestoru nám „vletela“ ktorá hviezda. Pozrime sa aký potenciál nám prinášajú.

 

 

Centrum

Drevená zelenáhviezda 4 (Wen Qu)bude vytvárať pohyb v centrálnom paláci. Prinesie rýchle myslenie a reflexy, romantiku, viac štúdia, umeleckého prejavu, kreativity či vnímania a vytvárania krásy. Ak by bol priestor poškodený, môže sa prejaviť nepokojom, nerozhodnosťou, škandálmi, túlaním, gamblerstvom, stratami v dôsledku špekulácií či veľkého rizika. V zdravotnej oblasti môže byť vyššia chorobnosť.    V prípade potreby negatívne prejavy oslabímeelementom Kov.

Východ

Zemská energia čiernejhviezdy 2 (Ju Men) bude atakovaná drevenou energiou východu a vytvoria tak bojovú kombináciu. Tá môže priniesť hádky, konflikty, prílišnú argumentáciu, nezhody, útoky a súdne spory. Problematické môžu byť vzťahy najmä medzi matkami a synmi, svokrami a zaťmi či staršími ženami a mladšími mužmi. Z pracovného a finančného hľadiska môžu prísť zisky, ale aj straty ako následok nevhodnej komunikácie. Zdravotne sa môžu prejaviť ťažkosti so žalúdkom a pečeňou. Ženy by sa mali vyhnúť tomuto sektoru. Energie stlmíme Kovom.

Juhovýchod

Jadeitová 3 (Lu Cun)– drevená energia plná dynamiky, kreativity ale aj hádavosti a konfliktovsa spojí s drevenou energiou juhovýchodného sektora. Môžeme očakávať vzostupy a úspechy napriek prekážkam či neočakávané výhry. Viac sa prejavia ambície, dynamika, vytrvalosť, naštartuje sa mnoho nových vecí. Ale aj manipulácia, šikanovanie, klamstvá, podvody, krádeže, muži môžu byť agresívnejší voči ženám a viac sa „naháňať“ za nimi. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť mentálne a nervové problémy najmä u žien. Vplyv korigujeme elementom Oheň.

Juh

Prominentná hviezda tejto periódy bielazemská 8 (Zuo Fu)vstúpi do ohnivej energie juhu. Prinesie potenciál šťastných udalostí, osláv, podporu pre manželstvo a dobrý rodinný život. V pracovnej oblasti možnosti ľahšie zarobiť viac peňazí, bude viac finančného šťastia a bohatstva. Prejaviť sa môžu najmä mladší muži, ktorí majú podporu žien v strednom veku. Dôležitá je vytrvalosť, potom príde aj pomoc od vyššie postavených ľudí a šťastie na dobrých učiteľov a mentorov. Zo zdravotných záležitostí je potenciál ľahších problémov s kosťami alebo trávením. Priestor je vhodné čo najviac využívať, netreba ošetrovať.

Juhozápad

Dlhodobo priaznivá energia vodnej bielejhviezdy 1 (Tan Lang)  bude v konflikte so zemským sektorom. To sa môže prejaviť nedorozumeniami a konfliktami medzi partnermi či manželmi, ktoré môžu viesť až k rozchodom. V pracovnej oblasti môžu prísť nezhody a nedorozumenia, no aj zaujímavé príjmy na základe dobrých referencií. Zo zdravotného hľadiska je ohrozený žalúdok a tráviace orgány, u žien riziko potratu, u mužov ťažkosti s potenciou. Tehotné ženy by sa mali tomuto priestoru vyhýbať. Ošetríme elementom Kov.

Západ

Kovová energia bielej hviezdy 6 (Wu Qu)bude podporovaná kovovou energiou západu. Môže to priniesť väčšiu autoritu, dobré vodcovské schopnosti a vyššie postavenie, no aj nezhody, napätie a príliš veľa argumentov najmä u mladších žien. Priestor je vhodný pre vedúcich pracovníkov, pozor však na vyvyšovanie sa a manipuláciu druhých. Je tu tiež riziko krádeží a vlámaní. Zdravotne môžu byť ťažkosti s hrubým črevom, ústami, zubami. Priestor ošetríme elementom Voda v pasívnej forme.

Severozápad

Energia zemskejžltej 5 (Lian Zhen)– hviezdy cudnostije dlhodobo problémová, no v kovovom paláci bude čiastočne korigovaná. Aj tak môže priniesť nerozhodnosť, oslabenie autority a vodcovských schopností, finančné straty z nesprávneho vyhodnotenia situácie, ťažšie uplatnenie sa v práci najmä u mužov v strednom veku. Môže byť sklon k vyhýbaniu sa riešiť problémy a k stagnácii. Zdravie si treba posilniť, aby sa nevyskytli pľúcne ochorenia, ťažkosti v oblasti hlavy, mozgu a krku, je vyššie riziko kolapsov, zhubných ochorení - hlavne kostí. Priestor ošetríme elementom Kov.

Sever

Energia ohnivej purpurovej 9 (Fu Bi) vie s vodnou kvalitou tohto paláca vytvoriť harmonické spojenie. Môže tak priniesť podporu kooperácie a partnerstiev. Je tiež šanca získať uznanie a vyššie spoločenské či kariérne postavenie, no môžu prísť aj náhle finančné straty. Môže byť viac šťastných udalostí v rodinách a vyššia plodnosť, no aj vyššia promiskuita a útoky najmä na ženy v strednom veku. Priestor je vhodný pre verejne vystupujúcich umelcov, verejne činné osoby a diskusné miestnosti. V zdravotnej oblasti sa môžu objaviť nevoľnosti, ťažkosti so srdcom, očami a kožou, je vyššie riziko pohlavných chorôb a potratov. Pri negatívnom prejave ošetríme elementom Drevo a Kov.

Severovýchod

Tu sa usídlila červenáhviezda 7 (Po Jun), má „pokrivený“ charakter a nie nadarmo sa jej hovorí hviezda zlodejka. S palácom zeme má špeciálny vzťah a budú spolu harmonizovať. To bude mať priaznivý vplyv na finančné záležitosti, ľahšie a väčšie možnosti získať prácu, posilnené sú verbálne a komunikačné schopnosti. Podporu má aj romantika a spokojný partnerský život. Po zdravotnej stránke je tu dobrá podpora pre pevné zdravie. Ak by bolo v priestore príliš veľa kovu, môže sa vyskytnúť vypočítavosť, menšie ťažkosti s chrbtom, kosťami a trávením a riziko vlámaní a krádeží. Ošetrovať netreba, pri negatívnom prejave použijeme Vodu v pasívnej forme.

 

Energie v jednotlivých sektoroch aktivujeme svojím pobytom v nich (dlhšie ako 2 hodiny denne - spálňa, detská izbu, obývacia izba, pracovňa, kancelária, ...), preto sa odporúča tie „postihnuté“ v danom roku nepoužívať. Výnimkou je vchod, v ktorom sa aktivujú vplyvy, aj keď ho použijete len jedenkrát za deň a málokto má dva vchody, aby mohol použiť ten druhý s lepšími ročnými Lietajúcimi hviezdami. Vo väčšine bytov však nejde nepoužívať niektoré izby, v pracovných priestoroch kancelárie, výrobne a pod., vtedy  sektory ošetrujeme odporučenými nápravnými a podpornými opatreniami. Robíme to so zámerom, že harmonizujeme / podporujeme vplyvy ročných Lietajúcich hviezd, nakoľko sú v každom sektore prítomné aj dlhodobo pôsobiace Lietajúce hviezdy, ktorých energo-informačný vplyv sa „uzamkol“ v danom priestore v čase jeho postavenia. Pokiaľ chcete ošetriť aj tieto vplyvy, obráťte sa na mňa a na základe výpočtov Vám navrhnem účinné opatrenia.