skip to content

BA GUA - charakteristika sektorov (palácov) z pohľadu Feng šuej

Feng Šuej používa okrem princípov jin a jang a piatich elementov pri popise prúdenia energie aj systém BA GUA. Každý druh energie čchi sa spája z jedným s ôsmych smerov kompasu, nazývame ich tiež sektory alebo paláce. Stred budovy alebo miestnosti nie je orientovaný na žiadnu svetovú stranu a zbieha sa v ňom všetkých osem svetových smerov, tak vzniká deviaty typ energie čchi. Čchi jednotlivých smerov bude najsilnejšia v priebehu ich doby. 

Sever – „Kariéra a životná cesta“

Tento palác zodpovedá životnej ceste a kariére obyvateľov priestoru. Ovplyvňuje ich smerovanie a ciele. Je spätý s elementom vody a preto má v sebe veľkú silu mora – prapôvodnej životodárnej energie. Odráža našu životnú cestu, jej stúpanie ale i klesanie a kľukatenie sa v čase. Z pohľadu kariéry ukazuje to, čo by sme v súkromnom ale i v profesnom živote chceli dosiahnuť. Priestor by mal byť príjemný a uprataný, aby energia mohla voľne plynúť. Usporiadanie tejto oblasti má pôsobiť dojmom opakovaného a ukľudňujúceho pohybu. So severom sa spája element vody, farba modrá a čierna, vzor vlnovka, orgány obličky a močový mechúr, symbol voda, noc – tma, stred zimy a číslo 1.

Sever - voda

Severovýchod – „Kontemplácia a vedomosti“

Tento palác zodpovedá hlbokému zamysleniu, rozjímaniu, vedomostiam a učeniu. Je spätý s elementom zeme, pevnej skaly, hory. Zrkadlí naše vnútorné vedenie a múdrosť, ku ktorej sme sa dopracovali. Je to silná ale pasívna energia. Priestor je vhodný k vytvoreniu knižnice, miesta na učenie a meditáciu, kde sa človek môže sústrediť a započúvať sa do seba. Preto by táto zóna nemala byť príliš dynamická. So severovýchodom sa spája element zeme – hory, farba žltá, béžová, svetlohnedá, vzor káro, orgány slezina a žalúdok, symbol hora, skoré ráno – prvý záblesk svitania, zima ustupujúca jari a číslo 8.

Severovýchod - sova

Východ – „Zdravie a rodina“

Tento palác zodpovedá za zdravie obyvateľov, predstavuje rodinu a vrodenú múdrosť. Je spätý s elementom dreva a stromov. Súvisí nielen s priamou rodinou a našimi predkami, ale aj so všetkým čo nás utváralo a formovalo a naďalej nás ovplyvňuje – ako naše vzory, učitelia, radcovia. Energia, ktorá sa tu nachádza, pôsobí na našu otvorenosť a vnímavosť, je však ovplyvnená minulosťou. Je vhodné sa z času na čas poohliadnuť po svojich koreňoch, aby sa na nich dalo stavať. Keďže k tomuto palácu je priradené aj zdravie, priestor by mal byť usporiadaný harmonicky a vitálne. S východom sa spája element, dreva farba zelená, vzor pruhy, orgány pečeň a žlčník, symbol hrom, ráno – východ slnka, jar a číslo 3.

Východ - rodina

 

Juhovýchod –„Požehnanie a bohatstvo“

Tento palác je spojený s požehnaním, bohatstvom a prosperitou obyvateľov. Jeho energia je silná ako vietor a elementom je drevo – rastliny. Má na človeka silný vplyv, pretože v ňom dokáže rozprúdiť vnútornú energiu. V tomto priestore sa odráža náš blahobyt a bohatstvo, finančná situácia ale tiež naše šťastie a požehnanie. Tu vznikajú šťastné situácie, vďaka ktorým sa posúvame v živote ďalej – tzv. „náhody“. Bohatstvo, to nie sú len materiálne záležitosti ale aj omnoho cennejšie naše „vnútorné bohatstvo“. Harmonizujúce avšak vitálne usporiadanie priestoru podporuje tieto energie. S juhovýchodom sa spája elemen dreva, farba zelená, vzor pruhy, orgány pečeň a žlčník, symbol vietor, doobedie – slnko stúpajúce, jar meniaca sa na leto a číslo 4.

Juhovýchod

Juh – „Sláva a osvietenie“

Tento palác predstavuje osvietenie, slávu, spoločenské povedomie ale aj zdravé sebavedomie, sebaúctu a vnútorné svetlo obyvateľov. Slávu chápeme ako spôsob akým sa prejavujeme navonok - ocenenie a uznanie, ktoré nám prejavuje okolie. Priradený element oheň predstavuje energiu, ktorá v nás podporuje vášeň, nadanie a mentálne schopnosti. Zóna „slávy“ leží oproti zóny „kariéry“, pretože naša životná cesta má niekam smerovať. Ide o cieľ a to je dôvod, prečo býva s týmto sektorom spájaný aj zmysel života. Dynamické a energetizujúze zariadenie podporuje tieto energie. S juhom sa spája element ohňa farba červená, jasná oranžová a ružová, vzor trojuholníky, orgány srdce a tenké črevo, symbol oheň, poludnie – slnko na vrchole, stred leta a číslo 9.

Juh - oheň

Juhozápad – „Vzťahy a partnerstvo“

Tento palác predstavuje všeobecne vzťahy. Tak ako element zem - matka prekypuje aj táto zóna veľmi silnými ženskými princípmi: pravdivosťou, vnímavosťou, štedrosťou a radosťou z dávania. Pôsobí tu veľmi vyživujúca a ústretová energia, prijímajúca a poddávajúca sa. Zrkadlí naše vzťahy, či už partnerstvá, manželstvo alebo platonické vzťahy, dôverné priateľstvá ale i vzťahy v zamestnaní, ku kolegom, k spoločníkom, obchodným partnerom, k susedom. Symboly pospolitosti, svornosti, lásky či súdržnosti podporujú energie v tomto paláci. S juhozápadom sa spája element zem – matka, úrodná zem, farba žltá, hnedá, béžová, vzor káro, štvorce, orgány slezina a žalúdok, symbol zem, poobedie – slnko klesajúce, leto meniace sa na zimu a číslo 2.

Juhozápad vzťahy a partnerstvo

Západ – „Budúcnosť a kreativita“

Tento palác predstavuje úroveň našej kretivity a zároveň plány do budúcnosti. Podobne ako hlboké jazero ukazuje táto energia človeku jeho osobnú hĺbku, teda pocity. Akonáhle si uvedomíme ich silu, môžeme z nich naplno čerpať a využívať svoju kreativitu do budúcna. Táto zóna odráža naše vlastné deti ale aj výraz našej budúcnosti a vývoja. Odtiaľto pochádzajú všetky myšlienky, ktoré by sme chceli uskutočniť, pramení s nej radosť. Pri utváraní tohto priestoru môžeme popustiť uzdu svojej fantázii, plne uplatniť živosť a kreativitu a tak podporiť tieto energie. So západom je spojený element kov, s ním farba zlatá, strieborná, bronzová, medená, biela, šedá, metalické farby, vzor bodky a kruhy, orgány pľúca a hrubé črevo, symbol jazero, podvečer – západ slnka, jeseň a číslo 7.

Západ

Severozápad – „Nápomocný priatelia a cestovanie“

Tento palác predstavuje „vyššiu moc“, nápomocných priateľov a tiež cestovanie. Energeticky symbolizuje táto zóna nebo, mužský princíp, teda silu, autoritu a riadenie. Odráža ľudí, ktorí stoja ochotne pri nás a sú pripravení nám pomáhať, prakticky, svojou radou, skúsenosťami alebo len tým, že jednoducho stoja pri nás a pre svoje nesebecké konanie sú pre nás požehnaním. Pri úprave priestoru používame predmety a doplnky pôsobiace ukľudňujúco a harmonizujúco, ale zároveň nabádajú ku komunikácii a kontaktom. So severozápadom je spojený element kov, s ním farba zlatá, strieborná, bronzová, medená, biela, šedá, metalické farby, vzor bodky a kruhy, orgány pľúca a hrubé črevo, symbol nebesá, neskorý večer – súmrak, jeseň prechádzajúca do zimy a číslo 6.

Centrum

V tomto mieste sa spájajú všetky paláce a ich energie, dokáže ich zhromažďovať. Mal by byť prázdny, aby energia mala dostatok miesta a bola stabilná. S centrom sa spája element zem, farba žltá, hnedá, béžová a číslo 5.