skip to content

Feng Šuej v záhrade

Článok Feng šuej v záhrade 1. – publikované v SaB (Stavba a Bývanie) 1/2011
Článok Feng šuej v záhrade 2. – publikované v SaB (Stavba a Bývanie) 3/2011

Feng šuej je veda a zároveň umenie, ktoré pomáha vytvárať harmóniu medzi nami a naším prostredím, teda viditeľným ale aj tým neviditeľným svetom okolo nás. A harmonický život nám prináša zdravie, pohodu, spokojnosť, osobné a pracovné šťastie a rast. Aby sme toto všetko dosiahli, treba posilniť pozitívne energie a vyhnúť sa, prípadne zmierniť tie nepriaznivé. K nášmu prostrediu nepatria len byty a domy ale aj záhrady okolo nich. Vytváraním vonkajšieho prostredia okolo budov vytvárame a usmerňujeme rôzne energie a sily a je v našom záujme, aby sme ich vytvárali len priaznivé a harmonické. To, ako sa v záhrade cítime a akým spôsobom ju používame, ovplyvňuje zariadenie záhrady, rastliny a všetky predmety, ktorými sa obklopíme. Neviditeľné ale všadeprítomné energie zeme a vesmíru môžu pracovať pre nás.

Čchi

1. Do guľata zastrihnuté rastliny predstavujú element kov. 2. Otvorená trávnatá plocha pred domom vytvára nebeské zviera - fénixa.Každý dom a každá záhrada má svoju vlastnú čchi (životnú energiu). Vytvárajú ju svojím usporiadaním, tvarmi, materiálmi a farbami. Čchi vašej záhrady ovplyvní čchi vášho domu a vašu čchi. Dôležité je, aby čchi optimálne prúdila. Keď je málo čchi, pomaly prúdi alebo je nehybná, vytvára stagnáciu. Takáto energia býva v tmavých kútoch, v zaprataných a neuprataných častiach alebo v miestach s príliš prebujnelými rastlinami. Príliš rýchla čchi a veľa čchi vzniká na rovných cestách a ostrých a špicatých hranách. Optimálnu čchi vytvára harmónia jinových a jangových prvkov, správne použitie tvarov, materiálov a farieb podľa teórie piatich elementov a mierne vlnité tvary.

Okolie pozemku

Pri výbere pozemku pre svoj dom a záhradu sa pozorne poobzerajte dookola. Všetko, čo z pozemku vidíte, mu prináša nejaký charakter energie, ktorá ho významne ovplyvňuje. Je v blízkosti kopec, hora a ako na vás pôsobí? Preteká poblíž potok, rieka, je rovná, rýchla a hučí alebo sa jemne kľukatí a príjemne zurčí? Všímajte si, ako pôsobia stromy naokolo, sú zdravé alebo sú pokrútené, suché, s hrčami, s imelom? Ako vyzerajú okolité pozemky, domy a záhrady? Sú pekné a upravené alebo ošarpané, poškodené a neupravené? A čo minulosť pozemku? Tá je tiež dôležitá, lebo energeticky silné udalosti zanechávajú na zemi dlho svoju stopu. Zistite si, či na pozemku nebolo voľakedy bojisko, popravisko, cintorín, bitúnok alebo smetisko. Tiež pozor na zasypané močiare, veľmi rušnú cestnú dopravu, vysielacie zariadenia, továrenské komíny, železničné trate a nadzemné elektrické vedenie. Široké okolie, ktoré vidíte zo svojho pozemku musí na vás pôsobiť príjemne a harmonicky, vtedy produkuje tú optimálnu čchi, ktorá je zdrojom priaznivej energie pre vašu záhradu a dom. Dôležitý je tiež sklon pozemku, príliš strmý terén priveľmi zrýchľuje energiu a robí ju nebezpečnou, úplne plochý terén tiež nie je ideálny, ale dá sa terénnymi úpravami prispôsobiť. Ideálny je jemne zvlnený pozemok.

Tvar pozemku

Najvhodnejší tvar pozemku je štvorec alebo nie veľmi predĺžený obdĺžnik. Problematické sú pozemky v tvare L alebo U, lichobežníkové, trojuholníkové a rôzne nepravidelné pozemky. Pokiaľ sú dostatočne veľké, dajú sa urobiť nápravné opatrenia, ktorými opticky upravíme ich tvar na štvorcový alebo obdĺžnikový (napr. živým plotom).

Vstup na pozemok

Záhrada je živý organizmus a potrava doň prúdi cez vchod. Preto by mal byť priestranný a pôsobiť lákavo. V blízkosti sú nevhodné pichľavé kríky, ruže sú výnimkou. Bránka sa má dať bez problémov otvoriť aspoň o 90° a nesmie vŕzgať a škrípať. V blízkosti vstupu veľmi dobre pôsobí svetlo a strážcovia vchodu, môžu to byť kríky, stromy alebo sochy.

Nebeské zvieratá

V záhrade používame čo najviac prírodných materiálov. Pozemok nepravidelného tvaru môžeme rozdeliť nízkymi kamennými múrikmi alebo živým plotom na štvorce alebo obdľžniky. Feng šuej sa zaoberá geografiou krajiny, rôzne usporiadanie krajinných prvkov vytvára rôzne typy energie čchi. Každý dom a každé miesto je utvárané svojím okolím, získava tak určitý charakter. Toto usporiadanie krajinných prvkov, reliéf krajiny, symbolicky popisujeme usporiadaním nebeských zvierat – korytnačka, drak, tiger a fénix.
Korytnačka ochraňuje zadnú časť budovy, zabezpečuje pokoj a stabilitu, môže ju tvoriť vyšší kopec, mohutný plot, silné stromy, objemnejšie skaly alebo vyvýšený terén.
Drak prináša blahobyt a šťastie. Nachádza sa na ľavej strane domu (keď sa pozeráme z domu dopredu), mal by byť výrazný, avšak nižší ako korytnačka. Môžete ho vytvoriť stromami, kríkmi, plotom, nižšou budovou ...
Tigra je potrebné v záhrade vytvoriť na pravej strane domu, mal by byť nižší a jemnejší ako drak. Príliš výrazný tiger priťahuje nešťastie a agresivitu. Opäť môžete použiť rôzne rastliny, skalku alebo iné krajinné prvky.
Fénixovi patrí priestor pred domom, prináša rozhľad, radosť a uznanie. Táto časť záhrady má byť najnižšia, plochá a priestranná, aby fénix mohol nerušene lietať. Ideálny je trávnik, nízke kvety, v niektorých prípadoch a malé jazierko. Prístupová cesta alebo chodník k domu by mal viesť týmto priestorom a mal by sa jemne vlniť. Rovná cesta by vytvorila veľmi rýchlu energiu, ktorá je škodlivá.
Správne usporiadanie a správny tvar týchto mystických zvierat vytvárajú priaznivú energiu a rovnováhu, ktorá vplýva na dom a jeho obyvateľov. Ideálny pozemok sa mierne zvažuje odzadu (korytnačka) smerom dopredu k fénixovi a ľavá strana je o trochu vyššia ako pravá.

Päť elementov

Kruhový tvar vodného prvku symbolizuje element kov, ktorý v produkčnom cykle vytvára vodu.Čchi má päť základných podôb a charakterov, ktoré chápeme ako päť „fáz premeny“ – päť elementov, ktoré stelesňujú všetko, čo v prírode existuje: formy, farby, materiály, ročné ale aj denné doby, svetové strany a prírodné javy, ale aj všetky výtvory človeka. Na čokoľvek si spomeniete, má charakter niektorého z piatich elementov (prvkov, živlov). Spoločne tvoria celok - jednotu (tchaj-čchi). Ich kombináciou je možné vytvoriť všetko, čo v prírode nájdeme. Každý element odzrkadľuje určité vlastnosti prírody, ktoré môžeme pozorovať. Našim cieľom je vytvoriť priestor, v ktorom nie je žiadny prvok dominantný, všetky sa vzájomne podporujú a každý je na svojom mieste.

 

  • Drevo Jeho farba je zelená vo všetkých odtieňoch. Reprezentujú ho vysoké štíhle tvary, rastliny, stromy, drevené predmety a drevo vo všetkých obmenách.
  • Oheň Je červenej a sýto oranžovej farby, tvar trojuholník, ostré a špicaté predmety. Jeho symbolom sú slnko, sviečky, krby, svetlá, pyramídy, všetko čo produkuje teplo a svetlo.
  • Zem Má farbu hnedú, žltú, béžovú, okrovú. Predstavujú ju nízke, ploché a široké tvary, štvorce, kocky, keramika, hlina, kameň, porcelán.
  • Kov Jeho farba je biela, šedá, strieborná, zlatá, medená, bronzová. Tvar kruh, guľa, oblé tvary, všetky druhy kovu.
  • Voda Má čiernu alebo modrú farba. Predstavujú ju nepravidelné, zakrivené a vlnité tvary, fontány, jazierka, vodné toky, jazerá a moria.

Všetky tieto elementy sú poprepájané rôznymi vzťahmi a vzájomne na seba vplývajú v jednotlivých cykloch: v cykle tvorby (zrodenia a podpory), kontroly (redukcie) a deštrukcie (neutralizácie). Pomocou jednotlivých živlov, ich typických znakov a vzťahov medzi nimi je možné pochopiť energie jednotlivých priestorov a ich účinky na človeka. Umožňujú nám ovplyvňovať energie v priestore a utvárať ho tak podľa prianí obyvateľov, obnovovať prirodzenú harmóniu a jednotu.

  • Cyklus tvorby: drevo umožňuje ohňu horieť, oheň tvorí popolom zem, zem rodí kov (ťaží sa z nej), kov koncentruje vodu (rosenie), voda vyživuje drevo
  • Cyklus kontroly: voda hasí oheň, oheň taví kov, kov seká drevo, drevo vyčerpáva zem, zem hatí vodu
  • Cyklus deštrukcie: drevo vysaje vodu, voda deštruuje kov (hrdza), kov rozryje zem, zem zadusí oheň, oheň spáli drevo

Vzťahy medzi elementmi používame na posilnenie prospešných a oslabenie škodlivých energií a vytvorenie harmónie medzi nimi.

Bagua

V záhrade usporiadanej podľa feng šuej je na prvom mieste človek. Všetko v záhrade odráža vnútorný život jej obyvateľov. Správnym usporiadaním 8 životných oblastí bagua (pakua) môžeme harmonicky pôsobiť na svoj život. Každá má v záhrade svoje presné miesto, ktoré sa spája s jednou z 8 svetových strán (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ). Celý pozemok rozdeľte na 9 rovnakých obdĺžnikov (3 obdĺžniky x 3 obdĺžniky).

Centrum
Stredný obdĺžnik predstavuje centrum (taj čchi), zjednocuje ostatných 8 častí a distribuuje energiu medzi nimi. Mal by ostať voľný, nemal by tu stáť dom, veľký strom ani bazén, aby energia mala dostatok miesta a bola stabilná. S centrom sa spája element zem, farba žltá, hnedá, béžová, podporne môžete použiť aj červenú a oranžovú farbu. Stred môžete zvýrazniť kamenným kruhom, špirálovým záhonom alebo primerane veľkým solitérom. Posiľňujú ho kamene a keramické nádoby. Z rastlín môžete použiť ruže a žlté, oranžové a červené kvety.

Sever – „Kariéra a životná cesta“
Táto časť záhrady zodpovedá životnej ceste a kariére obyvateľov priestoru. Ovplyvňuje ich smerovanie a ciele. Usporiadanie tejto oblasti má pôsobiť dojmom opakovaného a ukľudňujúceho pohybu. So severom sa spája element vody, farba modrá a čierna, vzor vlnovka. Na aktiváciu tejto oblasti môžete použiť žriedlový kameň alebo malú fontánku. Voda by nemala byť stojatá ale mierne tiecť a nádherne zurčať. Vhodné sú tiež predmety z kovu a doplnkové farby biela a sivá. Z rastlín je vhodný agát, jelša, magnólia, biely a fialový ibištek, biele, modré a ružové hortenzie, levanduľa, šalvia, vistéria, modré kosatce, biele ruže, biele gladioly, gypsomilka, modrá ostronôžka, pakosty a rôzne iné biele, ružové, fialové a modré kvety, rastliny so sivými listami. Vytvorte tu jemne zvlnené záhony kvetov.

Severovýchod – „Poznanie a vedomosti“
Tento sektor zodpovedá hlbokému zamysleniu, rozjímaniu, vedomostiam, poznaniu a učeniu. Je spätý s elementom zeme, pevnej skaly, hory. Zrkadlí naše vnútorné vedenie a múdrosť, ku ktorej sme sa dopracovali. Je to silná ale pasívna energia. Priestor v záhrade je vhodný k vytvoreniu pokojného miesta na posedenie či meditáciu, kde sa človek môže sústrediť a započúvať sa do seba. Preto by táto zóna nemala byť príliš dynamická. Na posilnenie tejto časti záhrady sú vhodné ťažké materiály, kamene, keramika, hlinené predmety a nádoby, farba žltá, béžová, svetlohnedá, vzor káro, vodorovné linky. V malej miere môžete použiť aj červenú a oranžovú farbu, sú však jangové - aktivizačné, pri rozsiahlom použití by mohli narúšať pokoj, ktorý potrebujete v tejto časti záhrady vytvoriť. Z rastlín je vhodná lieska, dub, buk, orech, krušpán, baza čierna, brečtan, žlté popínavé ruže, cercidovník japonský s karmínovými kvetmi, harmanček, púpalka, tarica, slncovka a všetky žlté a oranžové kvety. Zaujímavo tu pôsobí skalka.

Východ – „Zdravie a rodina“
Táto oblasť v záhrade zodpovedá za zdravie obyvateľov, predstavuje rodinu a vrodenú múdrosť. Energia, ktorá sa tu nachádza, pôsobí na našu otvorenosť a vnímavosť, je však ovplyvnená minulosťou. Keďže k tejto časti je priradené aj zdravie, priestor by mal byť usporiadaný harmonicky a vitálne. S východom sa spája element dreva farba zelená, vzor zvislé pruhy. Do tejto časti záhrady sú veľmi vhodné ihličnany a kríky úzkeho stĺpovitého vzrastu, zelené a modré kvety. Ideálna je borievka, borovica, tis, breza, jaseň, topoľ, zimozeleň, svetlomodrý kocúrnik, plamienky (clematis) v modrých farbách, paprade, modré zvončeky, rôzne traviny. Môžete sem umiestniť drevené sedenie, altánok, kde sa bude stretávať celá rodina. Používajte len drevené konštrukcie.

Juhovýchod –„Požehnanie a bohatstvo“
Táto časť je spojená s požehnaním, bohatstvom a prosperitou obyvateľov. Jej energia je silná ako vietor a elementom je drevo – rastliny. Má na človeka silný vplyv, pretože v ňom dokáže rozprúdiť vnútornú energiu. V tomto priestore sa odráža náš blahobyt a bohatstvo, finančná situácia ale tiež naše šťastie a požehnanie a „vnútorné bohatstvo“. Harmonizujúce avšak vitálne usporiadanie priestoru podporuje tieto energie. S juhovýchodom sa tiežtak ako s východom spája element dreva, farba zelená, vzor zvislé pruhy. Farebnosť rastlín vyberajte rovnakú ako vo východnej časti záhrady. Najlepším utváracím prvkom je tečúca voda, môže to byť vodná socha, fontánka, potôčik alebo žriedlový kameň. Z rastlín použite bohato plodiace stromy a kríky, rýchlo rastúce rastliny, modré a zelené kvety, tak ako vo východnej časti záhrady. Z materiálov sem patrí drevo.

Juh – „Sláva a osvietenie“
Tento priestor predstavuje osvietenie, slávu, spoločenské povedomie ale aj zdravé sebavedomie, sebaúctu a vnútorné svetlo obyvateľov. Priradený element oheň predstavuje energiu, ktorá v nás podporuje vášeň, nadanie a mentálne schopnosti. Dynamické a energetizujúce zariadenie podporuje tieto energie. S juhom sa spája element ohňa farba červená, jasná oranžová a krikľavá ružová, vzor trojuholníky, špicaté tvary. Z rastlín použite platan, javor, cezmínu ostrolistú, bambusy, ozdobnicu čínsku, červené maky, orgován, hlohyňu, červené popínavé ruže, monardy, červené pelargónie, tymián, slnečnice, astry a ďalšie červené a oranžové kvety. Z materiálov použite drevo, striktne sa vyhnite vode. Výborným doplnkom sú slnečné hodiny. Kríky a stromčeky vyberajte v kónických tvaroch. Táto časť záhrady je najvhodnejšia na záhradný krb.

Juhozápad – „Vzťahy a partnerstvo“
Táto časť záhrady ovplyvňuje všetky typy vzťahov. Zrkadlí naše vzťahy, či už partnerstvá, manželstvo alebo platonické vzťahy, dôverné priateľstvá ale i vzťahy v zamestnaní, ku kolegom, k spoločníkom, obchodným partnerom, k susedom. Symboly pospolitosti, svornosti, lásky či súdržnosti podporujú energie v tomto priestore. S juhozápadom sa spája element zem – matka, úrodná zem, farba žltá, hnedá, béžová, vzor káro, štvorce, vodorovné pásy, doplnkovo farba červená a oranžová. Najvhodnejšie materiály sú hlina, keramika a kameň. Všetky rastliny a predmety, ktoré použijete v tejto časti záhrady by mali byť v páre. Výborne pôsobia voňavé rastliny. Ideálny je buk, jazmín, jarabina vtáčia, javor, orgován, tis, žlté a oranžové ľalie, ľubovník bodkovaný, nechtík, slez, dula, forzítia, červené ruže, pivónie, prvosienky. Urobte si v tejto časti záhrady romantické zákutie a umiestnite sem keramickú sochu harmonického páru. Tiež sem môžete umiestniť krb alebo ohnisko.

Západ – „Budúcnosť a kreativita“
Tento priestor predstavuje úroveň našej kreativity a zároveň plány do budúcnosti. Podobne ako hlboké jazero ukazuje táto energia človeku jeho osobnú hĺbku, teda pocity. Akonáhle si uvedomíme ich silu, môžeme z nich naplno čerpať a využívať svoju kreativitu do budúcna. Táto zóna odráža naše vlastné deti ale aj výraz našej budúcnosti a vývoja. Pri utváraní tohto priestoru môžeme popustiť uzdu svojej fantázii, plne uplatniť živosť a kreativitu a tak podporiť tieto energie. So západom je spojený element kov, s ním farba zlatá, strieborná, bronzová, medená, biela, šedá, metalické farby, vzor bodky, kruhy a guľaté tvary. Podporne môžete použiť aj žlté a hnedé farby, kameň, keramiku a hlinené nádoby. Z rastlín je vhodný pagaštan konský, smrek, breza, buk, javor kalinolistý, papradiny, biele zvončeky, kortadéria, biele gladioly, gypsomilka, jazmín, biely ibištek, sedmokrásky, myší chvost a ďalšie bielo a žlto kvitnúce kvety a rastliny so striebristými listami. Kríky tvarujte do guľatých tvarov. Prispôsobte túto časť záhrady na hranie pre deti, vytvorte im ihrisko, divé porasty a skrýše.

Severozápad – „Nápomocný priatelia a cestovanie“
Táto časť záhrady predstavuje „vyššiu moc“, nápomocných priateľov a tiež cestovanie. Prináša ľudí, ktorí stoja ochotne pri nás a sú pripravení nám pomáhať, prakticky, svojou radou, skúsenosťami alebo len tým, že jednoducho stoja pri nás a pre svoje nesebecké konanie sú pre nás požehnaním. Pri úprave priestoru používame predmety a doplnky pôsobiace ukľudňujúco a harmonizujúco, ale zároveň nabádajú ku komunikácii a kontaktom. So severozápadom je tiež spojený element kov, s ním farba zlatá, strieborná, bronzová, medená, biela, šedá, metalické farby, vzor bodky, kruhy a guľaté tvary. Vhodné prvky do tohto priestoru sú tak ako v západnej časti záhrady predmety z kovu, hliny, keramiky a kameňa, biele a žlté kvety, rastliny so striebristými a do hneda sfarbenými listami. Tiež sem nedávajte žiadne vodné prvky. V tejto časti záhrady môžete umiestniť suveníry z ciest a dary od priateľov. Vytvorte príjemné zákutie so sedením, kde sa budete stretávať s priateľmi.

Vychutnávajte si svoju záhradu

Záhrada zariadená podľa feng šuej oslovuje všetkých päť zmyslov. Je to vaše prostredie, ktoré vás výrazne ovplyvňuje, vytvorte si ju podľa seba s použitím základných pravidiel harmonickej záhrady. Pozorujte svoju záhradu, uvidíte krásne kvety a rôzne živočíchy, ale aj premeny záhrady počas jednotlivých ročných období. Čuchom vnímajte všetky vône, či už rozvoniavajúci jazmín alebo čerstvo pokosenú trávu. Rukami a nohami sa môžete dotýkať kameňov, rosy na tráve ale aj štrkového chodníčka. Počúvajte šumy a zvuky svojej záhrady, nie len čvirikanie vtáčikov a cvrlikanie cvrčkov. Pestujte si svoje bylinky a ovocie či zeleninu, určite vám budú chutiť viac ako tie kupované.