skip to content

Päť elementov

Energia Čchi má päť základných podôb a charakterov, ktoré chápeme ako päť „fáz premeny“ – päť elementov, ktoré stelesňujú všetko, čo v prírode existuje: formy, farby, materiály, ročné ale aj denné doby, svetové strany a prírodné javy, ale aj všetky výtvory človeka. Na čokoľvek si spomenieme, má charakter niektorého z piatich elementov (prvkov, živlov). Spoločne tvoria celok - jednotu (tchaj-čchi). Ich kombináciou je možné vytvoriť všetko, čo v prírode nájdeme. Každý element odzrkadľuje určité vlastnosti prírody, ktoré môžeme pozorovať.

 Na čokoľvek si spomenieme, má charakter niektorého z piatich elementov (prvkov, živlov).

Drevo

Drevo je Yin alebo Yang, reprezentuje začiatok nového života, je rastúce, zakorenené, pružné, snaživé, prispôsobivé, odolné, ohybné, tvorivé, rozvíjajúce, kreatívne, pokrokové, vytrvalé ale niekedy tiež spurné. Jeho sila je silná a rozpínavá. Symbolizuje jar, začiatok rastu, pribúdajúci mesiac, čísla 3 a4. Jeho farba je zelená vo všetkých odtieňoch. Reprezentujú ho vysoké štíhle tvary, rastliny, drevo.

Drevo

Oheň

Oheň najsilnejší Yang, stúpajúci, pohyblivý, aktívny, kreatívny, čestný, spravodlivý, inteligentný, odvážny, múdry, stimulačný, rozpínavý, inšpiratívny, nebojácny ale aj agresívny, dokáže aktivovať pozitívne aj negatívne aspekty. Predstavuje vrchol cyklu, leto, mesiac v splne, číslo 9. Jeho farba je červená a sýta oranžová, tvar trojuholník, ostré a špicaté predmety. Jeho symbolom sú slnko, sviečky, krby, svetlá, kostoly, pyramídy, všetko čo produkuje teplo a svetlo.

Oheň

Zem

Zem je Yin, Yin/Yang alebo Yang, statická, užitočná, ukľudňujúca, dostredivá, konzervatívna, stabilizuje, mäkká, prijímajúca, úrodná, súcitná, pevná, spoľahlivá ale niekedy spôsobuje stagnáciu. Symbolizuje babie leto, mesiac tesne pred splnom, čísla 2,5,8, farba hnedá, žltá, béžová, okrová. Predstavujú ju nízke a široké tvary, štvorce, kocky, keramika, hlina, kameň, porcelán.

Kov

Kov je Yin alebo Yang, tvrdý, neústupný, sústredivý, chladný, dominantný, krehký, autoritatívny, presný, spravodlivý ale niekedy aj necitlivý. Symbolizuje jeseň, ubúdajúci mesiac, čísla 6 a 7, farba biela, šedá, strieborná, zlatá, medená, bronzová. Predstavuje ho kruh, guľa, oblé tvary, všetky druhy kovu. Je symbolom moci a sily.

Voda

Voda je Yin, Yin/Yang alebo Yang, prúdiaca, aktívna, chladná, ústupná, poddajná, klesajúca, prispôsobivá, ale môže byť aj stojatá, hlboká, prípadne pulzujúca, dokáže aktivovať pozitívne aj negatívne aspekty. Symbolizuje zimu, mesiac v nove, polnoc, farba čierna, modrá. Predstavujú ju nepravidelné, zakrivené a vlnité tvary, fontány, jazierka, akvária, vodné toky, jazerá a moria. Je symbolom bohatstva, hojnosti a výživy.
„Prirodzenosťou vody je zvlhčovať a tiecť dolu, dreva dať sa ohýbať i narovnávať, ohňa plápolať a šľahať hore, kovu prejavovať poslušnosť a nechať sa formovať, zeme zabezpečovať kľud a pohodu.“

Cykly základných elementov

Všetky tieto elementy sú poprepájané rôznymi vzťahmi a vzájomne na seba vplývajú v jednotlivých cykloch: v cykle tvorby (zrodenia a podpory), kontroly (redukcie) a deštrukcie (neutralizácie). Pomocou jednotlivých živlov, ich typických znakov a vzťahov medzi nimi je možné pochopiť energie jednotlivých priestorov a ich účinky na človeka. Umožňujú nám ovplyvňovať energie v priestore a utvárať ho tak podľa prianí obyvateľov, obnovovať prirodzenú harmóniu a jednotu.

 Všetky základné elementy sú poprepájané rôznymi vzťahmi a vzájomne na seba vplývajú v jednotlivých cykloch

Cyklus tvorby: drevo umožňuje ohňu horieť, oheň tvorí popolom zem, zem rodí kov (ťaží sa z nej), kov koncentruje vodu (rosenie), voda vyživuje drevo
Cyklus kontroly: voda hasí oheň, oheň taví kov, kov seká drevo, drevo vyčerpáva zem, zem hatí vodu
Cyklus deštrukcie: drevo vysaje vodu, voda deštruuje kov (hrdza), kov rozryje zem, zem zadusí oheň, oheň spáli drevo

Používanie elementov v praxi formou doplnkov a farieb je vhodná metóda na podporu svojej osobnosti i svojich blízkych. Vzťahy medzi elementmi používame na posilnenie prospešných a oslabenie škodlivých energií a vytvorenie harmónie medzi nimi.