skip to content

Naše služby

Semináre a prednášky

V spolupráci s Akadémiou čínskej metafyziky ponúkame odborné semináre a workshopy. Môžete ich absolvovaťnaživo v učebni, príp. v teréne alebo on-line u vás doma. Či ich absolvujete osobne alebo on-line, vždy budete mať k dispozícii videá so semináru (workshopu) po dobu 3 mesiace k dispozícii. 

 
 
feng-suej-seminare
 
 

Na seminároch a workshopoch sa naučíte: tradičné Feng šuej, klasickú čínsku medicínu, BaZi - čínsku astrológiu, posvätnú geometriu, Qi gong (čchi kung) a taoistickú vnútornú alchýmiu, ZeRi - vyhľadávanie prospešných dátumov a pre terapeutov terapiu podľa nebeských kmeňov a vetiev, či osobnostný rozvoj.

 
 

on-line-seminare

 

Ak sa feng šuej alebo čínskou medicínou nechcete zaoberať profesionálne, ale tieto témy vás zaujímajú, robievame prednášky na nasledovné témy (pre tieto ma prosím kontaktujte):

Tradičné Feng šuej:

 
 •  základy tradičného Feng šuej – princípy, tvary, farby, materiály, funkcie
 •  päť elementov – päť fáz premeny (Wu-sing)
 •  Feng šuej v exteriéri - výber pozemku, prostredie, orientácia, miesto
  •  ako si vybrať dobré bývanie – jeho vplyv na zdravie a život rodiny
  •  Feng šuej v interiéri - funkcie miestností, tvary, zrkadlá a ako na to
  •  Ming Gua (životné číslo) – aký význam ma rok narodenia pre človeka
  •  Feng šuej a úspech na pracovisku
  •  geopatogénne zóny – strašiak alebo ako to naozaj je

 

 Tradičná čínska astrológia:

 • BaZi - štyri piliere osudu - je náš osud vo hviezdach?
 • BaZi - nájdenie vhodného smerovania v živote detí aj dospelých
 • BaZi - hodíme sa k sebe, alebo čo vieme urobiť pre dobre fungujúce partnerstvo
 • ZeRi - výber priaznivých termínov pre dôležité činnosti a udalosti v živote - ako nás a našu činnosť ovplyvňuje čas

 

Klasická čínska medicína:

 • výživa podľa piatich elementov - piatich fáz premeny
 • výživa podľa osobnej konštitúcie človeka
 • výživa mamičky počas tehotenstva
 • recepty pre dlhovekosť
 • prevencia a liečenie stravou
 • orgánové hodiny – čo, kedy a ako
 • výživa pre malé deti
 • výživa v rôznom veku a pre rekonvalescentov

Ostatné:

 •  praktická numerológia - Kód života - alebo chcete sa lepšie rozhodovať
 •  práca s kyvadielkom
 • Qi Gong (čchi kung) - cvičenie pre zdravie
 • sakrálna geometria v dennom živote
 • tajomná reč symbolov v architektúre

 

 

Zaujala vás niektorá prednáška? Kontaktujte ma a dám vám informáciu, kedy najbližšie ju robíme. Alebo ju môžete zorganizovať sami.

Feng šuej návrh

Feng šuej návrh objektu obsahuje textovú a výkresovú časť v rozsahu 2 - 3 strany A4 v závislosti od veľkosti objektu, pre ktorý sa Feng šuej projekt spracováva. Pre vypracovanie návrhu objektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

 • pôdorys pozemku s jeho rozmermi a zakreslenými vrstevnicami
 • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri návrhu firemného objektu dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)
 • predbežnú predstavu, ako by mal objekt vyzerať (architektonickú štúdiu), počet a charakter miestností

Vypracovaný návrh objektu obsahuje:

 • posúdenie okolia a pozemku určeného na výstavbu
 • najvhodnejšie umiestnenie objektu na pozemku
 • návrh umiestnenia jednotlivých miestností v objekte z ohľadom na kompatibilitu energií osôb (MING GUA) a jednotlivých palácov, s ohľadom na BA GUA a BA ZAI zóny a s ohľadom na energie Letiacej hviezdy

Feng šuej návrh objektu nenahrádza architektonický projekt. Môže ale slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom.

Poradenstvo Feng šuej

Feng šuej poradenstvo prebieha ústnou formou priamo vo Vašom priestore (dom, byt, obchod, firemné priestory). Obsahuje osobnú obhliadku priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

 • pôdorys priestoru, najlepšie v mierke 1:50, príp. 1:100 s rozmermi a zakreslenými oknami a dverami, ak je objekt viacpodlažný, tak projekt každého podlažia
 • dátum kolaudácie domu alebo ukončenia kompletnej rekonštrukcie (výmena okien, dverí, podláh, strechy)
 • dátum nasťahovania sa do objektu
 • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri projekte firmy dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)


Obsah poradenstva je nasledovný:

 • charakteristika priestoru podľa svetových strán, určenie BA GUA zón
 • doporučené farby, materiály a dekorácie v interiéry z pohľadu produktivity 5 elementov
 • výpočet energetického vzorca Vášho a Vašich blízkych (MING GUA), pri firemných priestoroch Vaše MING GUA a Vašich zamestnancov
   

Feng šuej projekt

Feng šuej projekt domu, bytu, predajne, kancelárií obsahuje textovú a výkresovú časť v rozsahu 20 a viac strán A4 v závislosti od veľkosti objektu, pre ktorý sa Feng šuej projekt spracováva. Pre vypracovanie projektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

 • pôdorys priestoru, najlepšie v mierke 1:50, príp. 1:100 s rozmermi a zakreslenými oknami a dverami, ak je objekt viacpodlažný, tak projekt každého podlažia
 • dátum kolaudácie domu alebo ukončenia kompletnej rekonštrukcie (výmena okien, dverí, podláh, strechy)
 • dátum nasťahovania sa do objektu
 • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri projekte firmy dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)


Vypracovaný projekt bytu, domu, predajne, firmy obsahuje:

 • vplyv okolia na Váš objekt (dom, byt, obchod, kancelárie, ...)
 • astrológia 9 hviezd KI pre všetkých obyvateľov priestoru (členovia rodiny, majitelia a zamestnanci firmy)
 • charakteristika priestoru podľa svetových strán, určenie BA GUA a BA ZAI zón
 • kompatibilita energií osôb (MING GUA) a jednotlivých palácov, určenie ich priaznivých a nepriaznivých zón
 • rozmiestnenie najdôležitejších častí nábytku (postele, jedálenský stôl, sedačka, pracovný stôl), pri firme pracovné stoly, pokladňa, účtovníctvo, sklad ...
 • doporučené farby, materiály a dekorácie v interiéry
 • výpočet a analýza Letiacej hviezdy pre Váš objekt (trvalé energie), návrhy jej ošetrení
 • doporučené symboly a doplnky pre posilnenie dobrých (Sheng) a neutralizovanie nedobrých (Sha) energií, harmonizácia a optimalizácia priestoru, posilnenie životnej čchi energie
 • Letiaca hviezda pre aktuálny rok a jej ošetrenia
 • tabu pre aktuálny rok

Vypracovaný projekt záhrady obsahuje:

 • vplyv okolia na Vašu záhradu
 • analýza a vytvorenie Nebeských zvierat
 • charakteristika priestoru podľa svetových strán, určenie BA GUA zón
 • rozmiestnenie najdôležitejších častí záhrady (altánok, ihrisko pre deti, úžitkovú a okrasnú časť, bazén, ohnisko, fontánka, kompost, ...)
 • doporučené farby, materiály a dekorácie v záhrade
 • doporučené stromy, kríky a rastliny z pohľadu tvaru a farby
 • doporučené symboly a doplnky pre posilnenie (Sheng) a neutralizovanie nedobrých (Sha) energií, harmonizácia a optimalizácia priestoru, posilnenie životnej čchi energie

Odovzdanie projektu prebieha formou konzultácie, pričom je Vám vysvetlený obsah projektu a doporučené zmeny a ošetrenia. Symboly a doplnky pre ošetrenie Feng šuej si môžete vybrať v našom e-shope. V cene projektu máte ešte jednu konzultáciu k projektu zdarma.

Na vyžiadanie Vám môžeme urobiť analýzu a ošetrenie geopatogénnych zón v priestore.

Feng šuej projekty vykonávame pre objekty po celom Slovensku.

Môžete si u nás objednať analýzy Letiacej hviezdy vždy pre ďalší aktuálny rok a jej ošetrenia.

Naše služby

Feng šuej poradenstvo

Feng šuej poradenstvo prebieha ústnou formou priamo vo Vašom priestore (dom, byt, obchod, firemné priestory). Obsahuje osobnú obhliadku priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultáciu s Vami ako obyvateľmi priestoru. Skontrolujeme tok čchi, či nie je niekde blokovaný, energetické prievany, geopatogénne zóny, škodlivé energie - Ša čchi, vypočítame energetický vzorec obyvateľov a určíme ich správne umiestnenie v priestore.

Feng šuej analýza

Ak chcete mať svoj životný priestor (dom, byt, záhradu, predajňu, kancelárie) vytvorený podľa Feng šuej, je ideálne nechať si vypracovať Feng šuej analýzu  priestoru ešte pred kúpou alebo prenájmom Vami vyhliadnutého priestoru. Dostanete tak informácie o vhodnosti objektu pre Vás a Vašu rodinu alebo firmu a môžete si tak vybrať priestor kompatibilný s Vami a s vhodnými energiami, nepoškodený nedobrými energiami okolia a Lietajúcej hviezdy.

Feng šuej návrh

Ak si chcete postaviť vlastný dom, obchod, kancelárie, je dobré nechať si vypracovať Feng šuej návrh objektu. Objekt navrhneme tak, aby bol napojený na okolitú krajinu a jej energie a plne kompatibilný s Vami a Vašou rodinou, príp. s Vami ako majiteľom firmy a ďalšími dôležitými osobami vo firme. Feng šuej návrh obsahuje aj Feng šuej projekt. V rámci návrhu je vytvorený pôdorys objektu v mierke 1:50 alebo 1:100, ktorý je dostačujúci podklad pre vytvorenie projektu nehnuteľnosti odborným projektantom alebo architektom. Ak nespolupracujete s architektom alebo projektantom, môžeme vám túto službu tiež zabezbečiť.

Feng šuej projekt

Feng šuej projekt bytu, domu, predajne, kancelárií, záhrady je najvhodnejšie vypracovať ešte pred ich zariaďovaním. Ak je už priestor zariadený, treba počítať s tým, že ak má Feng šuej fungovať, treba vykonať doporučované zmeny. A to sa ľahšie a aj lacnejšie robí, ak priestor nemáte ešte zariadený. Samozrejme pri navrhovaní farieb, materiálov a dekorácií rešpektujeme Váš vkus a predstavu o dizajne interiéru a výber konkrétneho zariadenia priestoru ponechávame úplne na Vás. Buď si ho môžete vybrať sami na základe našich doporučení, alebo sa môžete spojiť s architektom. Prípadne môžeme s architektom navrhnúť Váš priestor spoločne.

 

Semináre a prednášky

V spolupráci s Akadémiou čínskej metafyziky ponúkame odborné semináre a workshopy. Môžete ich absolvovať naživo v učebni, príp. v teréne alebo on-line u vás doma. Či ich absolvujete osobne alebo on-line, vždy budete mať k dispozícii videá so semináru (workshopu) po dobu 3 mesiace k dispozícii. 
 
feng-suej-seminare
 
 
Na seminároch a workshopoch sa naučíte: tradičné Feng šuej, klasickú čínsku medicínu, BaZi - čínsku astrológiu, posvätnú geometriu, Qi gong (čchi kung) a taoistickú vnútornú alchýmiu, ZeRi - vyhľadávanie prospešných dátumov a pre terapeutov terapiu podľa nebeských kmeňov a vetiev, či osobnostný rozvoj.
 

on-line-seminare

 

Ak sa feng šuej alebo čínskou medicínou nechcete zaoberať profesionálne, ale tieto témy vás zaujímajú, robievame prednášky na nasledovné témy (pre tieto ma prosím kontaktujte):

 

Feng šuej analýza

Feng šuej analýza obsahuje textovú časť v rozsahu 1 – 2 strany A4. Pre vypracovanie projektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

 • pôdorys priestoru, najlepšie v mierke 1:50, príp. 1:100 s rozmermi a zakreslenými oknami a dverami, ak je objekt viacpodlažný, tak projekt každého podlažia
 • dátum kolaudácie domu alebo ukončenia kompletnej rekonštrukcie (výmena okien, dverí, podláh, strechy)
 • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri projekte firmy dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)


Vypracovaná analýza bytu, domu, predajne, firmy obsahuje:

 • vplyv okolia na Váš objekt (dom, byt, obchod, kancelárie, ...)
 • charakteristika priestoru podľa svetových strán, určenie BA GUA a BA ZAI zón
 • kompatibilita energií osôb (MING GUA) a jednotlivých palácov
 • výpočet a analýza Letiacej hviezdy pre Váš objekt (trvalé energie)

Odovzdanie analýzy prebieha formou konzultácie, pričom je Vám vysvetlený jej obsah a doporučenie, či je pre Vás analyzovaný priestor energeticky vhodný. Ak sa rozhodnete o jeho kúpe alebo prenájme, je pre Vás prínosné, ak si necháte od nás vypracovať Feng šuej projekt. V takom prípade je analýza v cene projektu.